svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Cåre Tånge, förslag till Svenska Kusten

                                                          Svenska KUSTEN

 

                          +En sammanslutning,ett förbund,av kustkulturföreningar

                          +Organiserat genom regionrepresentation

                          +Regioner uppbyggda genom kuststräckors

                                                            självständiga föreningar

                          +Regionrepresentanter (ex 5/kuststräcka) högsta beslutande

                          +Årliga träffar

                          +Arbetsgrupp för löpande arbeten

 

                      ex Bohuskusten (ellerVikarvet,Ranrike+Älvsyssel,

                              Nolhôttar+Hôttar+Olustebönnar+Tjörbur+Sörbur)

                                Göteborgs hamnar

.                                           Hallandskusten

                                Skånekusten

                                            Vänerkusten

 

 

                      År 2005

                            Regionsuppbyggnaden utmynnar i en

                              träff med regionrepresentanter i Bohuslän.

                              (Inte i Göteborg,Uddevalla eller Strömstad utan mitt på Bohuskusten!)

                              Bildande av ett Kustförbund...

 

 

       

                  Svåra dagsfrågor för hôttar:

                      +Fiskerifrågor

                      +Fiskauktion Smögen på internet...

                      +Kustbevakningens sambandscentral i Gravarne

                          Och så klart sommarhus, fastighetsskatt, Söfartsinspektionen, kravlös sommartrafik mm

 

                                                    TïS-funderingar

 

                                                                                            HA`T   PENT !Skapad:04-11-02 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
Après avoir essayé les couches lavables, je suis passée aux couches bio achetées en ligne (natiloo) moins chères que d’autres couches de marque qui font des fesses bien rouges! Si d&uqrro;ailleuss c’est le cas, la crème pour le change de weleda est magique.Pour le liniment, je fais 50/50 eau de chaux/huile d’olive et ca marche bien. Juste besoin de secouer le flacon avant emploi.Pour ce qui est des mamans, les serviettes natracare et la mooncup c’est parfait..