svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Portalen för Sveriges kust
NORRA NORRLAND
Norrbotten

Den norrbottniska kustremsan är nära 20 landmil lång - från Haparandatill fyrplatsen Pite Rönnskär på gränsen till Västerbotten. En stor del av den kusten är ren skärgård.

Finns det underlag för att bilda ett kustlag i Norrbotten? Låt ossfölja kusten söderut.

Om vi börjar i norr så passar det att kika in i Nikkala, Haparandas Hamn,där ett båtbyggeri fortfarande finns. Numer tillverkas båtar av plywood efterfinskt manér.

På vägen söderut passerar vi trakten av Säivis där författaren Olof Hederyd håller hus. Det var han som skrev det norra manifestet för budkavlen 1998 påversmåttet rimmad hexameter.

Den stora ön Seskarö har ett mäktigt förflutet inom träindustrin, en verksamhet som lever delvis kvar. Eljest är den en sommarfritidsö som nås via en hög bro.

Halvön Båtskärsnäs är mycket intressant för sina lämningar från ett sågverkssamhälle. Här ses ännu några stora läktringspråmar och dykdalberfrån seglationsepoken när hundratals skutor låg här och lastade virke.Tyvärr är såg och disponentbostad rivna. Kvar finns pärlanBoströms Skeppshandel med varor från 1917 som tändstickor och halstabletter. I ett hörn står skeppshandlarens spark i trä på vilken varor forslades ut till byborna.

Axelsvik närmare Kalix är en gammal övergiven lastageplats för virke.Sådana lastageplatser finns på flera platser, men har för det mesta glömts bort.

I Kalix, nedströms bron, ligger ett fiskemuseum med redskap och båtar frånnärfiskets tid. I Bredvik, en by intil,l byggdes det mängder av segelfartyg. Här bodde lotsen Bäckström som var med om att vinna America´s Cup ombord på den amerikanske skonaren. I hans hus bodde ättlingen, kustkulturforskarenErik Rothfjell, även känd uppfinnare och lokalt geni. Han lät uppföra enkopparstaty över sin berömde morfar, mästerlotsen Bäckström.

Storöhamn söder om Kalix är centrum för löjfisket och har fortfarande flerafiskarfamiljer boende.

Törehamn i Törefjärden är Sveriges nordligaste hamn. Utskeppning av massa sker fortfarande. Orter på stränderna som Påläng och Siknäs är kända fiskebyarmed aktiva hembygdsföreningar.

De stora öarna Bergön och Rånön bildar övergången till Rånebukten.På Bergön sökte på 1700-talet af Chapman timmer till master. Tallskogen är här fortfarande imponerande reslig. Bägge dessa öar har bebotts av enskilda torpare.

Strömsund nära Råneå var en utförselhamn för järn från masugnen dären gång järnmalm skeppades hit från Utö gruva i Stockholms skärgård. Längs Malmens väg från Malmfälten och Koskullskulle drogs malm med renforor till Strömsund.

Sundom är en urgammal kustby som f n har problem med landhöjningen.Här bor en kvinnlig fil doktor, specialist på skärgårdens ortnamn.

Vi närmar oss Luleå norra skärgård. Kommunen har gett ut en förnämlig handbok över Luleå skärgård med stora flygfoton och tips om inseglingsrännor.Hindersön är den största ön som fortfarande har några jordbruk.Ön har en hembygdsförening i den gamla skolan. Inte så långt bort ligger ett säljaktsmuseum. Lämningar från tidigare gruvdrift är fortfarande synliga.

I landfasta fiskebyn Brändön har intresserade ordnat ett litet byamuseum i en timrad fiskeboda.

På Junkön har öborna och kommunen upprättat ett fiske- och säljaktmuseumintill den gamla vridbara vindkvarnen. Släkten Öqvist håller ställningarna,fiskar, jagar och odlar sin potatis.

På Altappen i inre skärgården finns lämningar kvar från ett stort sågverksamhälle och ett litet järnbruk. Familjen Gren har öppnat ett litet museum i den gamla förmansgården.

Luleå är intressant som ett exempel på hur järnverksindustrin sökt överleva.Från Altappen in till Karlsvik och Stensborg och sedan ut till NJA och idag SSAB och LKAB:s nya utskeppningshamn för järnmalm.

I Luleå försvaras kustkulturen av några föreningar. Luleå Hembygdsförening startade Kustbudkavlarna 1998 med ambitionen att få till ett sjöfartsmuseum. Träbåtsvännerna trivs i FAB Luleå som håller till på Granudden, inte långt från den plats där repliken av Mary Ann byggdes åren 1993 -1995. Kommunen är också säte för en sektion av Sveriges Segelfartygsförening, den enda norr om Stockholm. Föreningen KRIS, Kriminellas revansch i samhället, renoverar träbåtar i en fd industrilokal.

Luleå Sjöstad är en bok av Arvid Moberg som beskriver Luleås skeppsfart från medeltid t o m 1960-tal. Boken om De första Världsomseglingarna , ensammanfattning av loggböcker, berättar om de första segelfartygen att segla jorden runt nämligen bramsegelskonerten MaryAnn och briggen Bull, bägge byggda i Luleå, men redade av C F Liljevalch från Stockholm.

Söder om Luleå kan det vara intressant att besöka fältspatsgruvan på Kallaxön.Kallax är ett finskt namn. Kallaxborna tillverkade här surströmming i stor skala. Idag tillverkas 500 numrerade burkar av Kallax Special Edition.

På väg mot Piteå passerar vi Mörön som stoltserar med kommunens finastesäljaktsmuseum och ett monument över säljägare som gått under i storm.

Alhamn är en djup vik som tidigare beboddes av fiskare. Nu är det ett tillhållför välbeställda sommarstugeägare. Utanför ligger Mannön med den berömda släkten Thurfjell. En Thurfjellare lär ha slöjdat och snidat de vackraste skidornai världen. På Mannön har det byggts ett flertal stora skutor. Arkitekten Jan Thurfjell, en ättling, var medan han levde, en känd kajprofil i stadenmed snugga, skepparmössa och kavaj.

Långviken var förr platsen för ett glasbruk som skeppade in sand frånsödra Sverige. Hantverkarfamiljen Fjällström har här sina rötter.

I Piteå finns ett litet lokalt fiskemuseum och ett relativt nytt båtmuseummed en förening som bygger och underhåller träbåtar. Läkaren Berggrenhar skrivit två förnämliga böcker om piteskärgårdens kultur. En över skeppsbyggarfamiljerna, en annan över närfiskets historia. KonstnärenSture Berglund är specialist på maritima motiv och har byggt uppett älvmuseum vid Pite Havsbad. Från Källan till havet.

I Norrfjärden bor Hans Fjällström, båtbyggare, skeppsbyggare och konstnärmed skärgårdsmotiv. Han har varit mycket behjälplig att få fart på kustkultureni Luleå och i Piteå. Hans har initierat modellbåtsbygge, bygge av ekor ochpostbåtar sam renovering av en gammal lotsbåt. Vid ett EU-projekt i Luleåvar han huvudinstruktören.

Piteå skärgård rymmer liksom den norrbottniska skärgården mångalabyrinter.

Pite - Rönnskär är en trivsam ö - den första hälsningen när man kommer söderifrån. Skyddad hamn med en museal Heidenstamfyr. Hans Fjällström äger här sin faders gamla hus, flyttad från fyrplatsen. Sjöboda hör till.

Längs denna långa och omväxlande kust med sina många öar och kustbyar borde det inte vara svårt att få intresserade till att bilda ett Kustlag Norrbotten, i ett län rikt på maritima minnen, lämningar och sjöfartshistoria.

Rune Sundmark

Skapad:04-10-13 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!
05-02-11
Var finns Karlsborgsverken (Karlsborg.) med sin industri?
05-02-12
Varför inte något om Karlsborg när Norrbottenskusten skall beskrivas?

Här är ett svar. När vi ordnade Kustkulturbudkavlarna 1998
gjorde vi anlöp där det fanns intresserade kustbor - intresserade av
kustkulturen.

Curt Ola Rönnkvist från Bredviken - Kalix skötte transporten med hjälp av sin
stora koster. På sträckan Båtskärsnäs eller Baskeri till Kalix Fiskemuseum
passerar man Karlsborg och dess industrihamn. Den här gången gjordes
inget strandhugg i Karlsborg. Budkavlen for värdshus förbi.

Karlsborg är ju för norrbottningen känd som industriort med ett bekant bandylag.
Säkert finns där ett och annat att ta vara på av kustkutur. Säkert en hel del
om bogserarepoken som några ortsbor kring bortgångne Rune Nilsson har
sammanställt en bok om. En kustkulturell gärning av stora mått.

När budkavlen kom till Kalix ingick Rune N i välkomstorkestern med dragspel och gitarrer.
Det kändes äkta så det förslog.

Budkavlen 1998 gick inte heller in till Strömsund i Råneåtrakten. Strömsund är ju
ett industriminne med masugn och tidigare malminport från bl Utö i Stockholms skärgård.

I dagens samhälle är industriminnena kultur. Idag kan kustkultur definieras mycket brett
som t ex EU gör: "All aktivitet i kustzonen är kustkultur." Då förstår alla att där ryms både
föreningsliv, miljöfrågor, kustkultur och näringar.T o m naturkatastrofer.

Frågeställaren inspirerar mig till en tanke som kan ses som ett förslag: Varför inte göra
en ny budkavle sommaren 2005 längs Norrbottenskusten, så tätt stegad att nästan varje kustby får besök? Möta kustborna.

Minsann missade vi inte Sundom sommaren 1998, en uråldrig kustby norr om Luleå.
värd att besöka.

Jag hoppas detta är ett svar som duger.

Rune Sundmark , Tfn 0920 - 109 7716-11-25
ãÂÃþったく かりんさんと同意見です担任の先生には本気で次男君を心配している様子が伺えません。>学校の教育相談(専門家によるカウンセリング)は利用しようと思ったのですが、担任にそれよりも担任と家庭と連携£Â‚’取りな£Œã‚‰æœ¬äººã«é–¢ã‚ã£ã¦ã„く方向を勧められたこれは、自分の力量不足を知られるのを嫌がってる、又は評価が下がるのを嫌がってるように思われます。>担任とも話を重ね、絶対嘘だと思ってもとりあえずすべて彼の言葉は信じるようにしていますこれも危険です。私は真ん中っ子でしたので、かりんさんのいうとおり、ずる賢い子でした。自分が犯人でも責められると悔しくて「信じてくれない!!」と泣き叫んでました。泣き叫ぶ演技をしてると自分でも本当に冤罪だと思い込んできて、そうなると親も「本当に違うかも・・・」となり、うやむやなんて事もありました。なので嘘だと思ったら、徹底追求すべきです。その方が、次男君の為です。このまま中学生になって、悪い仲間と付き合うようになり、親はうるさいのでお金が取れなくなり、他の子に仲間と共に要求が行ってしまうのをとても恐れます。>中学になればクラブがあるから解決するかなぁこれもクラブに入るかどうかは本人次第ですし、相談者さんの本気度が薄く感じられます。現場を押さえれ怒るけど、後は自然に治らないかなあとのんびりしてるように感じます。真ん中っ子は一筋縄ではいかないんですよ。カウンセリングに行くことを強くおすすめします。