svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
GRYTS SKÄRVÅRDSFÖRENING Till Regeringen, Näringsdepartementet 22/7 2004
Gryts Skärvårdsförening har cirka 550 medlemmar, både skärgårdsbor och fritidsboende i Gryts socken, Östergötland.
Föreningens syfte framgår av ingressen.
Vid föreningsstämma lördagen den 3 juli har följande uttalande om ett allt allvarligare miljöproblem enhälligt antagits.
Det gäller konsekvenserna av den starka ökningen av snabba motorbåtar, som skett de senaste åren. Det finns idag en mängd båtar (även vattenskotrar ) med fartresurser på 40 knop och uppåt. Det är fritt fram för vemsomhelst att framföra en fritidsbåt i motorvägsfart.
Inga som helst krav på kompetensbevis och inga åldersgränser. Helt fri fart utom på de ställen där särskilda bestämmelser om högsta fart finns. Det finns inte heller några regler om bullergränser.
Olycksrisken ökar _ det har vi tyvärr redan sett. Dessutom har det i praktiken blivit den starkares rätt. Långsammare och oskyddade farkoster som roddbåtar och kanoter tvingas av ren självbevarelsedrift att hålla undan i livligt trafikerade farleder. För alla dessa har "havets frihet" påtagligt minskat.
Att utvecklingen mot allt snabbare och ofta bullrande farkoster är negativ för djurlivet i skärgårdar och inre vatten är uppenbart. Sjöfågelns kullar störs bottenslam rörs upp och siktdjupet försämras varvid blåstång och annan bottenflora skadas.
Vi inom Gryts Skärvårdsförening är liksom många andra organisationer och myndigheter som Sjösäkerhetsrådet och Sjöpolisen allvarligt bekymrade över den situation som uppstått.
Vi hemställer att Regeringen ger Sjöfartsverket eller annan lämplig instans i uppdrag att utreda följande:
- Införande av generella fartgänser för fritidsbåtar. Maximalt 30 knop i dagsljus och 20 knop i mörker
- Åldersgräns och kompetensbevis för snabba båtar från 15 _ 20 knop.
- Begränsning av bullerstörningar
Hastighetsbegränsning och åldersgränsbestämmelser kostar ingenting och skulle kunna införas snabbt.
GRYTS SKÄRVÅRDSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA
som samlat ca 80 medlemmar på Kråkmarö i Gryts socken den 3 juli 2004 .
Per Gräslund, föreningens ordförande.
/ Bengt Heilborn, frågans handläggare.

I ovanstående skrivelse instämmer vi:
Gryts Hembygdsförening Gryts Sockenförening
Anders Gustafsson, ordf. Jens Magnusson ,ordf.
Kopior:
EU, Valdemarsviks kommun, Länsstyrelsen i Östergötland..


kustguide
Skapad:04-08-10 ©Webgraph Uppdatering