W KUSTGUIDE /KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
Nationellt Kultursemarium i Gävle säger ja till Nationell kustkultursamverkan
Vi behöver Ditt stöd för att arbeta vidare - bli medlem!
Vid ett Nationellt Kustkulturseminarium ordnat i Gävle de 5-6 september av Gävle Kommun och Länsmuseet i samarbete med Kustlagen Södra Bottenhavet säger man Ja till en nationell kustkultursamverkan.

För vår förening, Kustlagen Södra Bottenhavet, är detta en framgång efter två års arbete.
Kustlagen Södra Bottenhavet är en kustkulturförening, som bildades för två sedan för att i samverkan tillvarata och utveckla lokala initiativ för att bevara en levande kustkultur inom ett geografiskt område från Öregrund till Sundsvall. Stiftarna är 10 stycken. Vi har lagt ner mycket energi under dessa år på att informera om vår verksamhet, skaffa medaktörer i kustkulturfrågor och på att värva medlemmar.

Alla kan vara medlemmar i Föreningen Kustlagen Södra Bottenhavet:
. Privatpersoner med intresse för en levande kustkultur - 100 kronor / år; 150 kronor för familj.
· Föreningar eller stiftelser med anknytning till kust- och skärgård; hembygds / Byalags - och museeiorganisationer, lokala kustlag - 200 kronor / år.
· Direktmedlemmar - Företag och andra sammanslutningar kan efter inval tillhöra föreningen som direktmedlem.
Föreningens bankgironummer är 5375-1079. Ange namn, adress och e-post adress om sådan finns.

Mer i detalj är syftet, enligt våra stadgar att – i samarbete med andra kulturintresserade – styrka vår identitet som kustfolk enligt följande:
o Främja bevarande och allmänt bruk av traditionella fartyg, byggnader, anläggningar och kustmiljö för övrigt.
o Stärka kustbefolkningens identitet och känsla av samhörighet.
o Skapa ett Kustkulturcentrum för utbildning och kompetens inom underhåll och säkerhet vid användning av fartyg och anläggningar.
o Visa på möjligheter till rekreation och fritidsliv, inbjuda till samfärdsel längs utmärkta kustleder.
o Samarbeta med andra kustlag inom ett "samverkansnätverk" för kusten där varje förening bevarar sin status. Målet för detta samarbete är att bilda ett svenskt kustkulturförbund

Det senare syftet har nu blivit uppnått och vi har också genom att genomföra två Kustkulturdagar, den senaste under lördagen den 5/9, kunnat visa upp vad kustkultur står för. Lördagens Kustkulturdag blev ordentligt omskriven i bl a Gefle Dagblad.

Vill Du stödja vårt fortsatta arbete med en levande kustkultur -
Bli medlem på bankgiro 5375-1079. Ett medlemskort kommer att skickas till Dig.

Kontaktpersoner: Wilbur Andersson redaktion
Per Piscator per.piscator@telia.com

kustguide
Skapad: 03-02-20 ©Webgraph Uppdatering