svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTKULTURTRÄFFEN 8 MARS2005 
Länsmuseet Gävleborg.
Kustlagen Södra Bottenhavets årsmöte hade en intressant fortsättning på kvällen. Föreningens inbjudan till en kustkulturträff efter årsmötesförhandlingarna fick en
lysande start.

Dan Thunman, sv. Fyrsällskapet var först ut av de inbjudna talarna.
Han gav oss en förnämlig presentation över fyrbeståndet särskilt med tanke på de fyrar som tagit ur bruk. En paradox är att i takt med Sjöfartsverkets nedläggning så ökar allmänhetens intresse för att bevara fyrarna.

 (IPer-Erik Färnstrand, sjötrafikområdeschef för södra Bottenhavet, gav en översiktlig bild på Sjöfartsverkets upplägg av leder för den kommersiella trafiken. Moderna navigationshjälpmedel av i dag minskar behovet av fasta fyrar som fanns tidigare. De inre lederna som inte användes av nyttotrafiken underhålls inte som tidigare.

Vissa s.k. båtsportleder underhålls, medan andra får stå tillbaka. Per-Erik framhöll här, också att frivilligorganisationer med hjälp av Sjöfartsverket, har goda möjligheter att hålla leder, ensmärken och fyrar i fullgott skick.

Barbro Hårding, Länsstyrelsen Gävleborg, berättade om deras medverkan i ”Kusten 2tusen4”-projektet. I samarbete med lokala kustlag, föreningar, har de goda möjligheter att stödja deras arbete med ekonomi och kunskaper. Samarbetet med Länsmuseet Gävleborg ger också ett bra stöd när det gäller antikvariearbeten. Barbro visade också på att det oftast fanns flera möjligheter att få ekonomiskt stöd utöver länsstyrelsens. Ex. från Riksantikvarieämbetet.

 Ebbe Lundkvist, gav oss bra exempel på kustkulturarbete när han berättade om arbeten vid Axmarbruk, Hyttan, Axmar Brygga och dess restaurangverksamhet. Vi fick också en inblick i kommande och pågående arbetsprojekt.

 Samtliga föreläsare fungerade sedan i den efterföljande paneldebatten kring kustkulturen.
De drygt trettiotalet träffdeltagarna, som representerade den större delen av KSB: s arbetsområde, startade direkt upp med mängder av frågor. De inre lederna och mindre fyrarna blev föremål för livliga diskussioner. Även de finansiella frågorna ventilerades ordentligt.

I diskussionen framkom bland annat att den inre leden vid Björns Fyr kommer att vara kvar. Den har en funktion att fylla för en del nyttotrafik. I övrigt framkom flera angelägna frågor som berör just säkerhet och framkomlighet längs kusterna. KSB kommer under innevarande år att i samarbete med lokala kustlag, föreningar, att inrikta sitt arbete på de inre lederna.

 En mycket givande träff som verkligen inspirerar till fortsatt arbete inom alla föreningar och kommuner. Förhoppningen är att ännu fler engagerar sig i alla möjligheter som finns för att kusten skall få utvecklas. Har du några uppslag, idéer eller förslag på kontakter?

Hör av dig till Kustguide!

Hamnkontoret/red.


Skapad:05-03-29 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
Disons qu’à une époque Federer lui-même était un joueur puissant. En 2004-2005 les anglo-saxons disaient même qu’il était un « power pl;bar&nysp;&requoa, à une époque où son jeu était bien plus dépendant de son coup droit que maintenant, et de fait il frappait tous ses coups droit, à plat… et tout rentrait. Le meilleur exemple est la fameuse finale de l’US’04. Il frappait comme une mule sur tout ce qui bougeait.