svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Kustlagen Norra Bottenhavet
Mötesanteckningar vid bildandet av Interimsstyrelsen för Kustlagen Norra Bottenhavet i Kramfors den 3 februari 2005. Syftet med mötet: Att bilda föreningen - Att få till stånd en Interimsstyrelse som kan verka från Galtström i söder om till Salusand i norr.

Punkter på dagordningen:

1. ABF Ångermanland i ISKA-projektet ”Möta-Tillväxt”Ove Lundgren öppnar
mötet och drar lite bakgrund och syfte med mötet.

1) ISKA har fyra huvudinriktningar på verksamheten: Påverka attityder tillkulturarvet och kulturmiljön.- öka tillgängligheten till historiskt material i arkiv, i museer och i landskapet. - öka användandet av kulturarvet som resurs i dagens samhälle och att få oss alla att ta ansvar för vårt kulturarv. Dessa mål ska nås genom två åtgärder - kunskapsuppbyggnad och kulturindustri.

2) ABF Ångermanlands ISka-projekt som ett av många ”Möta-Tillväxt” – arbetar med tillgängligheten och kunskapsupppbyggande precis som ISkas:s mål är och då gör vi ju naturligtvist det med ett folkbildningsperpektiv. (människans lika värde och demokratiskrättighet också inför historien)

3) Avknoppning från kustlagen Södra Bottenhavet idag Öregrund-S.vall men att vi hoppas kunna bilda Kustlagen Norra Bottenhavet i dag med ny gräns galtström- Salusand.

2. Per Piscator Södra Bottenhavet: Berättar om Kustlagen Södra Bottenhavets utveckling och arbetssätt. Deras arbetssätt och framgångar visar på ett sätt att arbeta på.

3. Besluta om att bildande av en kustkulturförening. Svaret blev JA. Det geografiska området ändrades i norr att inte stanna vid Sakgs udde utan fortsätta till Salusand.

4. Namn: förslag Kustlagen "Norra Bottenhavet". Accepterades av mötet.

5. Detta är ju ett stiftarmöte - Vilka är villig att kallas stiftare; föreningarnas namn. Det vill säga utan åtagande men är deltagande på detta stiftarmöte och ser positivt på föreningens bildande kom dessa namn fram: ABF Ångermanland-Kustlagen Södra Bottenhavet, Sveriges Segelfartygsförening sektion Luleå, Medelpads Sjöhistoriska förening, Härnösand och Havet, Svartviks Industriminnen, Föreningen Svartviksdagarna, Entré Höga Kusten.

6. Interimsstyrelsens uppdrag: kalla till konstituerande föreningsmöte – då vara klart: förslag till stadgar och styrelse och styrelsens sammansättning (med tanke på representativitet) samt föreningens säte. Mötets deltagare ska så snart möjligt meddela Ove Lundgren om namn på personer som vill arbeta i interimsstyrelsen för att stärka gruppen.
Val av interimsstyrelsen – Ordförande räcker ev. 4 ledamöter – fullmakt att välja in andra i interimsstyrelsen. Mötet valde 4:a styrelsefunktioner.

Mvh: Ove Lundgren
ABF Ångermanland
www.angermanland.abf.se

Skapad:05-02-04 © Webgraph Uppdatering