svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Kustkulturkväll med Årsmöte

 

Välkommen till en Kustkulturkväll med Årsmöte för kustkultur föreningen Kustlagen Södra Bottenhavet den 8 mars, 2005.

 

Platsen är Länsmuseet Gävleborg, Per Eriksson salen.

 

Kustkulturkvällen startar klockan 18.00 med Årsmötet. Dagordning för årsmötet finns på baksidan av denna inbjudan.

 

Klockan 19.00 fortsätter vi kustkulturtemat med att följande talare ger olika perspektiv på den levande kustkulturen och på hur vi kan vidmakthålla och leva i det maritima kulturarvet 2005 – 2010:

 

Dan Thunman, Svenska Fyrsällskapet – Har fyrarna/fyrplatserna någon framtid?

Per- Erik Färnstrand, Sjöfartsverket, Bottenhavets sjötrafikområde – Farleder, fyrar och framtida farledsutmärkning.

 

Barbro Hårding, Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöenheten och Ebbe Lundqvist, föreningen ”Hyttan”, Axmar – Kan Axmar bruk bli vårt nästa kulturreservat?

 

Efter sina inlägg på detta tema, ingår talarna i en frågepanel där mötesdeltagarna kan ställa frågor.

 

Vi beräknar att avsluta kvällen vid 21- tiden.

 

 

Hjärtligt välkomna

 

Kustlagen Södra Bottenhavets styrelse

genom

Per Piscator, ordförande.

 

Verksamhetsberättelse för 2003/4 och övriga handlingar finns tillhanda vid årsmötet och kan laddas ner från föreningens webbsida www.kustguide.net/kustlag - välj S. Norrland i menyn.

På samma webbsida går det att läsa om ”Erfarenheter från 4 års verksamhet inom Kustlagen Södra Bottenhavet”Skapad:05-02-14 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
Il y a bien des choses difficiles qu’une personne ait pu vivre ! A chacun de le vivre à sa manière ! Il est aussi possible de vivre ces épreuves de façon &l&rqo; seueine araquo; après un certain cheminement, si cheminement il y a !!Il y a de ces blessures qui sont difficiles à guérir soit mais, doit-on les imposer si elles sont fraiches ou si aucune tentative pour désinfecter est entreprise ?