svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Kustkulturremiss
Hej
Från VG-regionen skickas förslag om inriktning av medelstyrning
vad gäller regionala medel till samling och styrning av ”kustkultur”.
Förslaget hittas på internet
Hoppas alla kustkulturföreningar tar del och tycker till när Bohusläns
KUSTLAG efter höstmöte i december (rimligt? – sista svarsdag 31/12)
avger remisssvar till regionstyrelsen i Västra Götaland.
¤Ta upp förslaget, diskutera i egen förening på höstmöte eller styrelse-
möte. Låt representant bära fram föreningens tyckande eller maila till
Bohusläns KUSTLAG.
Styrelsen behöver förbereda sig med en sittning skiftet nov-dec.
Hoppas styrelsens representanter då hunnit skapa pers reflektioner
om förslaget. Bra för höstmötet är ju om styrelsen har ett förslag till
remissvar att förelägga mötet. Ett förslag för höstmötet att acceptera/
förkasta eller förändra beroende av medlemsföreningarnas inställning.
Hör gärna av er ni som vill mail-diskuera. Kom också gärna med förslag
eller inbjudan att ha KUSTLAGsträffen hemma hos er om ni så vill!
HA`T PENT
Cåre Tånge
Ordf KUSTLAGET -07
PS Varför inte kvotera hummer för fritidsfiskare? Om ingen i denna
kategori fick landa mer än t.ex. tre, fyra eller fem stycken var
skulle ju hummern (varje år tas c:a 200 000 st upp vid Bohus-
kusten) bättre fördelas på alla. Och varför inte kasta om fiske-
bestämmelserna och i stället införa maximi-mått… DS

Skapad:07-11-13 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


17-05-18
Os números do SNS são simples: gastamos com ele 10% do PIB, mais do que a maior parte dos países civilizados gastam, e o SNS é a merda que se sabe. Os comentadores acima devem ser funcionários das multinacionais farmacêuticas ou do BES, ou dos Mellos... só essa gente é que pode achar que o SNS está bem e se reoetcnda...Quanmo ao PPC passou os bilhetes de avião de executiva para económica. Também aqui está a fazer diferença da Maria de Medeiros e do Assis do PS por exemplo...