svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
KUSTLAG SÖDRA BOTTENHAVET


NORD ÖREGRUND - SYD SUNDSVALL...

Celebert besök på Gerdavarvet! Per Hillesund, Forbundet KYSTEN,
Norge, var gästtalare vid föreningen ”Kustlagen Södra Bottenhavets”
konstituerande årsstämma den 26 sept. 2001.

Per Hillesund berättade om deras arbete för att värna om kustkulturen
”Vern gjennom bruk”har lika stor betydelse för oss här i Sverige som
det har för Norges kustkulturarbete.


Hans Larsson SXK talade om deras arbete med ”Gästhamnsguiden” och om deras arbete med gästhamnar. Rune Sundmark fick oss att minnas sommaren –98 då Kustbudkavlen seglade.
En hälsning framfördes från Sveriges Segelfartygsförening där de framhöll vikten av att våra fartygsleder hölls intakta. Per Hillesund berättade också om deras arbete med s.k. Kystleder.
Leder i de inre farvattnen där det också gavs möjligheter till övernattningar i renoverade fyrar eller sjöbodar på en dagsetapps avstånd från varandra. Uthyrning av rodd- och segelbåtar.

Kustlagen Södra Bottenhavet beslutade att www.kustguide.net/kustlag skall vara dess officiella site. Mer om föreningen och om dess verksamhet kommer alltså att finnas på den här sidan.
Kustlagssidan står öppen för alla kustrelaterade föreningar, museer och andra organisationer.
Skriv och berätta lite om vad som händer kring just din kuststräcka. Vår webmaster ger dig access, så att du själv skriver och lägger ut/tar bort text och bilder. Välkommen!
Hälsningar/ red.
kustguide
Uppdaterad:08-04-20 ©Webgraph Uppdatering