svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Verksamhet 2007

Verksamhet 2007

 

Medlemstal:   ômmtrännt 400

Medlemskap: Bohusläns KUSTLAG, Föreningen Kusttraditioner,

                                              Klubb Maritim, Ängebackens kranförening

Möten:                       Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen i Sippans Bu:

                                              24/2, 17/3 konstituering, 22/4, 12/5, 13/10, 27/10

                                            Årsmöte hölls 17 mars

                                            Höstmötet 17/11 var välbesökt och trivsamt

Arbeten:             Sektionerna lämnar ev separata verksamhetsberättelser

 

Seilengar:       VM-seilengar i Gravarne

                                          KM-seileng vid Fisketången

                                          MYS-seileng på Buvallsfjorn och

                                          LANGSEILENG   inställda på grund av   sjedden vörr«na

 

Hôlmgang:   Annandag Jul åts ätrsoppan och dracks punschen i Sippans Bu

                                        eller ombord LL 667 ASTA liggande vid bryggan. 30 personer

                                        gjorde det bästa av byig vind om 17m/s och regnduskar...

 

                                                                                    POSITIVT

                                  +   Intresset inte bara håller i sig, utan ökar, vad gäller seileng

                                          med bohusjôllar

                                  +«Unga medlemmar har sett till LL 325 MARION.

                                          Johan S, Simon B, Tomas S, Marcus J och Andreas H

                                          har förtjänstfullt utövat tillsyn

                                  +   Polisen har äntligen börjat jobba med vårt kassasvinn  

                                       

                                                                                        NEGATIVT

                              - Sotenäs kommun ville inte utöka sitt borgensåtagande

                                      varför föreningen fått utöka checkkrediten

                                - Sommarvädret var bedrövligt och planerade turer fick ställas in

                               

                                VI MINNS   Jöran Berger, Mikael Gren och Inger Sewerinsson

                                                                          för deras insatser i Tôllar ï Seiel

 Skapad:08-04-20 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
Hi Maxx,You should do an air kit and a fuel processor to get the bike to run properly. Your bike comes from the factory really leaned out and by swapping out just the exhaust system the engine will run leaner and hotter. With the addition of a new air box, filter and fuel prseosocr, the HP gain will probably be around 8hp so no huge gain in power, but the bike will run better and cooler for sure. ~ Wiley