svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!

Gävles kustkulturutmaning
Gävle - centralpunkten i Södra Bottenhavet
I den nybildade kustkulturföreningen Kustlaget Södra Bottenhavet har Gävle blivit det naturliga centret - inte bara genom den geografiska placeringen utan också på grund av Gävles rika sjöfartstraditioner och den livaktiga varvsmiljö som idag finns kring Briggen Gerda. I Vision 2010, som kommunfullmäktige i Gävle antagit, betonas också havets stora betydelse i Gävlebornas medvetande och de möjligheter till rekreation, kulturupplevelser turism som läget vid kusten ger.
Nu utmanar Kultur & Fritid Gävle övriga Sveriges kustkommuner! Här finns kustkulturhistoriska besöksvärda objekt i en levande kustmiljö.
Vi lyfter fram, du besöker och blir en kustkulturupplevelse rikare.

Briggen Gerda
Briggen Gerda, Nordens sista brigg, sjösattes från O.A. Brodins skeppsvarv i Gävle 1868 och blev klar våren 1869 för ett rederi i Mollösund i Bohuslän. Fram till 1930 seglade Gerda och trafikerade hamnar i Sverige, Medelhavet och England.
Hon hann bli ett stycke levande sjöfartshistoria - men fick ett sorgligt slut. Efter att ha legat som museifartyg vid Södra Skeppsbron i Gävle under 1940-talet flyttades hon 1951 ut till inre fjärden. Hon förföll mer och mer i brist på pengar till underhåll, och 1959 sprängdes och brändes det som fanns kvar av Gerda.
Hösten 1993 startade Föreningen Briggen Gerda ett projekt att bygga en ny Briggen Gerda i full skala och med hjälp av sponsorer och Gävle kommun. Föreningen har idag 1 250 medlemmar. Briggen Gerda byggs på en del av gamla Gävle varv. Här har funnits en slip som blev övertäckt och glömd på 60-talet. När projektet startade började man bygga om en gammal verkstadslokal. Den inrymmer nu en fin verkstad med spantlave, blockhylla, smedja, café, terrass utanför caféet med utsikt över fartygsbygget. Den övertäckta slipen har grävts fram och en ny stabil platta har gjutits. På den har nu byggandet av Briggen Gerda startat. Kölsträckningen ägde rum den 27 sept 1995. Därefter påbörjades spantbyggnationen och spantresningen och den har pågått tills december 1997. I januari 1998 satte man den första bordplankan på plats och den 17 april år 2000 drevs den sista spiken i den sista bordsplankan. Den 9 juli år 2000 kl.14 sjösattes Gerda.
På Gävle varv finns idag en unik möjlighet att följa det fortsatta arbetet med ett traditionellt träskeppsbygge. Gerda har ca 50 000 besökare om året. Ett flertal maritima utbildningar anordnas också vid Gerdavarvet.
Läs vidare: http://www.briggengerda.x.se/

Gasklockorna i Gävle
Gasklockorna vid Atlasgatan på Brynäs, strax intill Gerdavarvet, är en viktig del av Gävles ”skyline” när man kommer sjövägen till stan. De ingår i ett energiförsörjningskomplex som växte fram i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Idag finns det knappast någon annan stad i Sverige som har så mycket bevarat av ett 1800-talsgasverk. Den mindre gasklockan och flera av anläggningens övriga byggnader ritades av den kände arkitekten Ferdinand Boberg och togs i bruk 1893. Den större gasklockan, ritad av John Ekelund, uppfördes 1898. Så sent som 1952 producerades 3,8 miljoner kubikmeter gas om året i Gävle. Därefter minskade produktionen och konsumtionen av gas gradvis ända till 1966, då produktionen helt upphörde. Därefter har området bland annat använts som industri- och skrotupplag.

Den diskussion som under de senaste decennierna förts om gasklockornas framtid resulterade 1999 i att kommunfullmäktige beslutade att förvärva området, samtidigt som en utredningen gjordes om en miljösanering som är nödvändig att utföra inför en framtida permanent användning. Länsmuseet har dessutom på uppdrag av kommunen gjort en byggnadshistorisk beskrivning med riktlinjer för bevarande av hela Atlasområdet, där gasklockorna ingår.I januari 2002 beslutade kommunstyrelsen att lämna in en EU-ansökan för en första etapp av en ombyggnad och restaurering av gasklockeområdet. Enligt planerna ska området bli en attraktion för Gävleregionen med tre arenor, varav Folkteatern agerar på en och två står öppna för idrottsevenemang, konserter, fester, utställningar m m. Ansökan till EU omfattar 40 milj kronor.
Folkteatern i Gävleborg inledde redan 1988 den nya epoken i gasklockornas historia genom att förlägga den uppmärksammade 6-timmarsföreställningen ”Den stora vreden” till stora gasklockan. Därefter har man visat ”Amledo” med Tomas Di Leva och ”Henrik IV” där och under våren 2002 spelas ”Sagan om Orestes” i lilla gasklockan.

Läs vidare: www.gavle.se/gasklockorna/

Bönans fyr
Det gamla fyrtornet i Bönan på Norrlandet uppfördes i trä 1840. Det är 16,5 meter och 73 trappsteg högt och sammanbyggt med stugan där fyrmästaren bodde i ett rum och kök. 1920 anlades en AGA-fyr som ersättare och 1957 uppfördes ett tio meter högt fyrtorn. 1978 blev det gamla fyrtornet byggnadsminne.

Under sommartid är fyren och fyrmästarbostaden öppna för besökare.

Limön
I Gävles hamninlopp ligger Limön, den mest lättillgängliga och besöksvärda av öarna i Gävlebukten. Här finns badplats, kafé och vandringsleder samt ca 150 fritidshus. Limön har, inte minst tack vare den kalkhaltiga marken, en artrik och delvis unik fauna och flora.På somrarna går regelbundna båtturer till Limön från Södra Skeppsbron.

Gävle kommuns hemsida: http://www.gavle.se/


kustguide
Uppdaterad:08-04-20 ©Webgraph Uppdatering