svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Cåre Tånge, bilda kustlaget BOHUSKUSTEN
HEJ !
Nu har det skett;
En rikstäckande organisation/förening har bildats för vår kustkultur.
Beslutet togs enhälligt i Södermanland vid ett seminarium på Stjärnholms stiftsgård lördag 040918 med deltagande representanter från så gott som hela Sverige.
Alla föreningar eller intresseorganisationer var inte representerade, men
de närvarande utgjorde ett gott tvärsnitt/exempel av alla intressenter med för-
ankring i vårt lands kustkultur. Arrangörer var Sörmlands kustlag.
Mötet var det andra med ”rikstäckning” efter Gävle 2003 då kustlaget Södra
Bottenhavet stod som värd.
Samarbetspartner/stöttare/hjälpare var både i Gävle och Nyköping kommunen
och länsmuseet
Före dessa ”riksmöten” hade de mest brinnande för idén haft en träff i Väster-
vik för att driva igång det hela.
.
År 2005 ska den rikstäckande organisationen Svenska KUSTEN ha sitt
första ordinarie möte. Självklart sker detta i Bohuslän!
Svenska KUSTEN är uppbyggd av regionala sammanslutningar av lokala föreningar med kustkulturella intressen. Regionerna,kuststräckorna är de som i
organisationen utser representanter att agera, fatta beslut.
Fram till Bohusmötet arbetar en interimstyrelse, under ledning av Rolf Karlsson
Strömstads maritima förening i , med löpande frågor. Som ersättare i styrelsen, med närvarorätt vid alla dess möten, finns en annan bohuslänning från
Tôllar Ô Seiel, Gravarne nämligen Cåre Tånge.
Nu måste kustlaget BOHUSKUSTEN formeras.
Föreningar och intresseorganisationer, som vill delta, bör förbereda till sitt årsmöte att fatta beslut om delaktighet i BOHUSKUSTEN och utse en representant +ersättare att delta i en träff på Bohusläns museum i april 2005
för bildandet av vårt kustlag.
Skicka in anmälan till Kerstin Olsson Bohusläns museum i Uddevalla.
Ange förening/organisation och namn på representanter.

HA`T PENT

GRAVARNE 040919
Cåre Tånge , Tôllar Ô Seiel
hem: 0523-32253 e-post: care.tange@telia.com
adr:Grannstôvva,Gravarne
S-45632 Kungshamn

Skapad:04-11-02 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
Ciao Yamamoto, purtroppo non ho ancora avuto modo di vedere Riprendimi, ma parlando con Sara (che ha scritto la recensione) mi sembra di aver capito che non c'è una precisa intenzione che fa scegliere alla regista se usare il linguaggio della fiction o quello del documentario e questo non può che essere un difetto. Cloverfield NON è un falso doucrentamio, è un film in diretta, non montato, come lo erano Blair Witch Project e altri in precedenza.