svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Bohusläns Kustlag, årsmöte 2007
Hej!
Bosläns KUSTLAG har haft sitt årsmöte
på Bohusläns landskapsmuseum , skrivs visst
länsmuseum, i Uddevalla (uttal Ôddvôll).
+ Styrelsen omvaldes och stadgarna står fast.
+ I min egenskap som ordf, uppmanar jag andra kustlag
att i sina stadgar ha en paragraf om medlemskap (se bil)
i Svenska KUSTEN, samt inbetala medlems avgiften om 500:-
så fort som möjligt.
+ Årsmötet diskuterade hotbilder mot vår kustkultur (se bil)
och valde först och främst tre punkter att arbeta med;
TRÄFISKEBÅTARNAS ÖVERLEVNAD
FYRARNAS LJUS
KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFTEN
Alla dessa tre frågor är rykande aktuella och angelägna.
Svenska KUSTEN uppmanas att agera nationellt och
kraftfullt i dessa frågor, gärna med avstamp av ordförande
Peter Skanse genom debattinlägg i massmedia.

Hör av er
Och
HA`T PENT
Cåre Tånge

                                              Bohusläns KUSTLAG

 

                                   

                                  Stadgar fastställda 050416

 

¤ 1 Bohusläns KUSTLAG är ett opolitiskt samverkansorgan på regionalt  

          plan och representerar självständiga lokala organisationer/föreningar

            med kustkulturell inriktning.

          Kustlaget ska eftersträva att styrka de kustboendes identitet och har

          som mål att bevara och utveckla den bohuslänska kustkulturen.

         

¤ 2 Bohusläns KUSTLAG ingår, som ett bland flera, i den nationella

        organisationen Svenska KUSTEN .

        Kustlaget har där direkt inflytande över den nationella organisationen vad gäller styrelse och inriktning.

       

¤ 3 Kustlaget kan självklart samverka med annat/andra kustlag.

 

¤ 4 Representation i Svenska KUSTEN görs genom de kustlagets

          årsmöte utsett.

 

¤ 5 Kustlagets styrelse och arbetsgrupper utses av de i kustlaget

            ingående organisationerna/föreningarna.

        Så långt möjligt bör ingående medlemmar vara representerade.

       

¤ 6 Kustlagets firmatecknare är den eller de styrelsen utser.

 

¤ 7 Årsmöte ska hållas i april.

 

¤ 8 Vid årsmötet a) väljs styrelse och revisorer

                                                      b) lämnas verksamhetsberättelse

                                                      c) beslutas om kustlagets stadgar

          Ordförande väljs varje å r, övriga i styrelsen, saxat, vartannat år.

          Nomineringar görs av de i kustlaget ingående organisationerna/föreningarna.

 

¤ 9   I kustlaget ingående organisation/förening kan vända sig direkt till

            Styrelsen för eventuellt agerande.  

 

¤10 Bohusläns KUSTLAG har sitt säte i Uddevalla kommun.

 

       

         Hot mot BOHUSLÄNs traditionella kustkultur

 

1)     YRKESFISKET

2)     TRÄFISKEBÅTARNA

3)     SJÖSÄKERHETEN

4)     BEHOVSFISKET

5)     STRÄNDERNA

6)     STRÄNNANE

7)     IDENTITETEN

 

Yrkesfisket är idag nerlusat med bestämmelser och kontroller.

Upplägget med fiskekvoter är helt misslyckat och ett styrmedel till mycket stora enheter på bekostnad av mindre, traditionella båtlag. Ett rovfiske bedrivs av hänsynslös profithunger utan framtidstanke.

 

Det fåtal träfiskebåtar som nu finns kvar utsätts för Sjöfartsverkets kontroller in absurdum. Funktion verkar ointressant och bedöms inte.

 

Sjösäkerheten åsidosätts genom indragning av sambands-centraler, angöringsfyrar och farledsfyrar. Ingen behörighet krävs för att, oavsett ålder, framföra snabba småbåtar. Inte ens ett båt-register finns över (skattefria) fritidsbåtar.

 

Behovs- och nöjesfiske skärs över en kam.

 

Grunda vikar muddras, stränder omformas, bebyggelse sker strandnära och risken ökar för östersjösyndromet d.v.s. allas möjlighet att nå fram till stranden beskärs.

 

Bebyggelsen i ”våre strännar” ägs av alltfler på platsen icke skrivna och ska nu ”kommunala avgiften” för fastigheten gå till hem-kommunen blir det dyrt för åretruntboende. Sjöbodar tappar sin funktion och blir sommarhus, butiker eller restauranger...

 

Stoltheten över att vara kustbo minskar i takt med vår dialekt-förstumning och det historiska bandet med tidigare generationer är skört, minst sagt. Fiskehamnar blir ”marinor” och snart sagt hela Bohuskusten en sorts Tanumstrand där fiskeläget, ”vår strann”, förvandlas till ett svenskt Monaco med myskulisser!
Skapad:07-04-13 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
oohh. . . nice fabrics especially the floral printed neeodecdrl. By the way i'd love to make you a little box BUT it will be quite different to the original - will email later!! x vInTaGe VioLeT x