svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Skriv din egen rubrik här

                                              http://www.tollaroseiel.se

 

                                    Tôllar ï Seiel, Gravarne                                     2008

                                                    Box 123   S-45623 Kungshamn

                                                    Bankgiro 345-3529

                                      Organisationsnummer 85 46 00-4626

         

                                      Medlemsavgifter: Enskild                 200:-

                                                                                                Familj                   300:-

                                                                                              Pensionär         100:-

 

  +Vid Sippans Bu finns föreningsbåtar att användas av TïS-medlemmar!+

MEDLEMSTURER   görs med LL 667 ASTA och LL 325 MARION.

                                                                    Information efter hand genom anslag Sippans Bu.

 

         

 

                  Planerade aktiviteter 2008

 

KAPPSEILENGAR Första start kl 13.00. Startavgift 50:-. Samling i god tid.

                                                                        Kappseileng kan inställas av olika skäl, Bl.a. vädret;

                                                                        t.ex. för hård (+13m/s) eller för svag vind.

                                                                        Alternativdag för inställd seileng är nästa lördag,

                                                                        samma klockslag och plats.

                                                                   

                                                                      VM betyder Västkust-Mästerskap för allmogebåtar.

                                                                                  Sedan 1976 gäller Tôllar ï Seiels regler:

                                                                      Klassbestämmelser och handikapp är utformade för att

                                                                      främja traditionella bruksbåtar och material.

                                                                      Poäng ges för placering i egen klass:

                                                                      Seger ger 2p, start 1p, samt 1p för varje efterföljande

                                                                      båt i klassen.

 

VM       5/7                                       Kappseileng i Gravarne Samling vid Sippans Bu

                                                                      Start och mål innåre Saxebouen

                                                                      Bana på Hållöfjord

                19/7                                     Kappseileng vid Fisketången

                                                                    Start och mål innåre Saxebouen.              

                                                                 

                                                                    KM betyder Klubb-Mästerskap för föreningen och

                                                                      är en resultatseileng.

                                                                    Tidstillägg, skattade eller relaterade till VM-seilengar,

                                                                      ger snabbare båtar tidshandikapp för intervallstart.

                                                                      Ingen klassindelning sker, första båt i mål vinner och

                                                                      rorsman blir årets klubbmästare.

 

KM     9/8                                       Klubbmästerskap vid Fisketången

                                                                      Samling vid Sippans Bu.

                                                                      Start och mål i eller vid Tångenrännan.

 

MYS 26/7                                     Myseseileng i Buvall

                                                                      Samling vid Badholmarna.

                                                                      Mixade farkoster. Klassindelning Tôllar ï Seiel.

 

Langseileng v 31               Eskaderseileng med lägerliv efter Buvallsseileng.

                                                                        Av tradition första augustiveckan. Sedan 1972.

 

HïLMGANG                       Annandag Jul. Föreningen bjuder på ärtsoppa på en

                                                                        pen hôlme. LL 667 ASTA avgår från Smögen 10.00

                                                                        och från Fisketången 10.30. Åter c:a 15.00.

                                                            (Glöm inte punschen...)

                                                            Ve ”uggen gajjo” (sjedden vörr«na) eds sôppa i

                                                                        Sippans Bu.

                                          .

 

 

KULTURMÖTEN               Med eller utan medverkan av Tôllar ï Seiel, Gravarne

Bohusläns KUSTLAG             Årsmöte i april. www.svenskakusten.se

Föreningen Allmogebåtar Bassholmens dag 12/7

Norske forbundet KYSTEN Landsstevne juli

Tändkulans dag                                 Föreningen Laurin, Lysekil 16/8 kl 10.00-17.00

Träbåtsfestival                                     Västkustens träbåtsförening, Skärhamn 19-20/7                                                                                    

Skärgårdsmarknad                     Smögen

 

ARBETEN                                                   Lördag förmiddag träffas alla vi som har tid och lust

                                                                                        vid Sippans Bu, Småbåtarna och LL 667 ASTA

                                                                                                Ta med arbetskläder – kaffe finns givetvis.

Sommartid går LL 667 ASTA ”Smögenrunt-turer” varje dag besättning/ar finns

                                                                                            För övrigt finns alltid arbete för intresserade...

 

Sippans Bu och allmogebåtar för medlemsbruk

0523-30991 = faxnr         Kontaktpersoner   Jan och Lena Olsson           0523-30401

                                                                        070-866 77 76                             E-mail     jan@wallink.se  

LL 667 ASTA                         Kontaktperson         Cåre Tånge                                         0523-32253

070-667 00 71                         fax 0523-30991                             E-mail   care.tange@telia.com

                                                                        sektionsansvar         Anders Olofsson                     070-581 40 78

                                                                                                                                                        E-mail olofzzon@hotmail.com

Kappseilengar                       Kontaktperson           Fleming Carlsson               0523-31464

                                                                                                                                                                                                              070-347 43 98

Sômmarseilengar             Kontaktperson           Stefan Andersson               0523-33909

bugangen.forum24.se   E-mail sc5984@hotmail.com 070-711 40, 070-864 17 41

 

Folk behövs till arbeten vid sydeng och till besättningar ombord föreningens

båtar. Vi är alla en förutsättning för fortsatt bevarande och användning av Bohuskustens kulturskatter.       Bli mä ô HA`T   PENT

 

 

!

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skapad:08-04-20 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


17-05-18
Hey, good to find soomene who agrees with me. GMTA.