svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Portalen för Sveriges kust
Tôllar Ô Seiel
Hej.
.I tidningen "Bohusläningen" berättades 20002-12-08 om förestående skrotning av LL 325 MARION .'
En av ägarna och en representant från Tôllar Ô Seiels styrelse for tillGöteborg och bearbetade Fiskeriverket i två dagar.
Så fick då föreningen möjligheten att köpa trålaren för att omvandla den till museifiskebåt.Nu startade en febril pengainsamling och
papperskarusellen med Fiskeriverket,Sjöfartsinspektionen och (inte minst..) Sjöfartsverket i Norrköping .Över 100 A4-sidor ...
UPPROP TILL STRANNES FÔLK I GRAVARNE

Vi ska rädda LL 325 MARION, Gravarne.

Våra träfiskebåtar försvinner.
Genom direktiv från Bruxelle skrotas och huggs Bohuskustens traditionella yrkesfiskebåtar upp och ett kulturarv är på väg att utplånas .

Hur ser det ut på Sotenäset?
År 1966, när MARION kom, fanns på Sotenäset 109 träbåtar!
År 1980/81 fanns 47 träbåtar över 40 fot i fiske.
År 2000 fanns halva antalet ( 23 + 1 st ) igång.
År 2002 återstår endast 16 träbåtar i yrkesmässigt fiske ..
Under år 2001 skrotas 7 + 1 båtar!
Cåre Tånge   olf i TÔS

Strann196619802002
Buvall 0 11
Uleberg0 11
Hunnebu1 00
Väjern2 12
Gravarne37 91
Sun´t7 30
Smögen 43 27 8
Tången 17 4 3
Näset 2 0 0
Malmön 010

Tôllar Ô Seiel, Gravarne har sedan 1981, som museifiskefartyg, bevarat LL 667 ASTA från Smögen .
En fiskebåt från första generationens motoriserade träbåtar.
Nu ges föreningen en möjlighet att också kunna bevara, som museibåt, LL 325 MARION från Gravarne. En fiskebåt från sista generationens träfiskebåtar .
LL 325 MARION är i mycket gott skick och i högsta grad bevarandevärd .

Vill också du att LL 325 MARION ska bevaras?
Bidrag då med det du kan och hjälp till att lösa ut henne!

TÔS konto: pg 727053-1 Skriv LL 325 MARION på talongen.


En sida (av 20) från ÄRENDESKOMPLETTERING till SJÖFARTSVERKET

Till Sjöfartsverket ; Sjöfartsregistret
Handläggare Katrin Sundholm
Dagboksnr 640

Ang inskrivning av LL 325 MARION ( SFKG ) som museifiskefartyg/skepp för den ideella föreningen Tôllar Ô Seiel, Gravarne .

Ärendet behövde enligt begäran kompletteras. Härmed bifogas:

* Stadgar för Tôllar Ô Seiel.
* Årsmötesprotokoll 2001 med bilagor A+B+C+D+E+F
* Ansökan till Fiskeriverket.
* Intyg från Kustbevakningen, KBV 283.

Avsikten med införskaffandet av LL 325 MARION är att, som museifartyg, bevara ett av den sista träfiskebåtsgenerationens fartyg.
Det handlar inte om ett "dött ting" utan om ett "levande bevis" på Bohuskustens kulturhistoria.
Det är ett kulturarv som håller på att tas ifrån oss bohuslänningar!
Föreningen har sedan 1981 vårdat LL 667 ASTA som ett exempel på den första generationens motorförsedda träfiskebåtar .

Tôllar Ô Seiel,Gravarne ansöker om att:
LL 325 MARION (SFKG), liksom LL 667 ASTA (SHJO) , fortsatt får behålla distriktsbeteckningen. LL 325 och LL 667 har blivit synonyma begrepp med dessa fiskefartyg och berättar om en stark och obruten referens. Distriktsbeteckningen står för en traditionell del av en fiskebåt och har ett starkt symbolvärde som ett andra namn för fartyget. Avlägsnandet av denna beteckning( som handlar om gamla tulldistrikt) kanske lättast kan förklaras upplevd som en kulturell snöpning på ett museifiskefartyg!

Tôllar Ô Seiel, Gravarne avser inte att bedriva ett yrkesmässigt fiske varken med LL 667 ASTA eller LL 325 MARION.
Avsikten är att bevara en del av vårt kulturarv som är på väg att gå förlorat.
Fiskeriverket i Göteborg har tagit fasta på föreningens intentioner och accepterar Tôllar Ô Seiel som en seriös förening med ett vällovligt syfte .
I Gravarne har medel samlats in från bofasta för att överhuvudtaget kunna genomföra inköpet !

Tôllar Ô Seiel , Gravarne avser att låta LL 325 MARION fortsatt ha samma hemmahamn.
1966 kom LL 325 MARION hit och här vill vi ha kvar henne!
Dvs hemma hamnen blir fortsatt Gravarne, på Kungshamn, Sotenäs kommun.


GRAVARNE 020222

HA`T PENT _______________________________ Cåre Tånge olf


För att ge viss information av också annat om Tôllar Ô Seiel,Gravarne biläggsPlanerade aktiviteter 2002

KAPPSEILENGAR Första start kl 13.00 . Startavgift 30:-, samling i god tid.Kappseilenge kan inställas av olika skäl bl.a. väder (t.ex. för hård +13m/s eller för lite vind) .
Alternativdag för inställd seileng är nästkommande
lördag , samma klockslag och plats .
VM betyder Västkust-Mästerskap för allmogebåtar .
Sedan 1976 gäller TÔS-regler .Klassbestämmelser
och handikapp är utformade för att främja traditionella
bruksbåtar och material .Poäng ges för placering i egen
klass ; Seger ger 2p,start 1p,samt för varje efterföljande
båt i klassen 1p .
VM 6/7 Kappseileng i Gravarne Samling i Sippans Bu .
20/7 och Fisketången Start och mål under Saxen .
Bana på Hållöfjord .
KM betyder Klubb-Mästerskap för Tôllar Ô Seiel och
är en resultatseileng .Tidstillägg , skattade eller relate-
rade till VM-seilengar , ger snabbare båtar handikapp
för intervallstart . OBS , ingen klassindelning , första
båt i mål vinner och rorsman blir "Klubbmästare".
KM 17/8 Klubbmästerskap på Sotenäset . Samling i Sippans Bu .
Start och mål i eller vid
Tångerännan .
MYS 27/7 Myseseileng i Buvall .Arrangeras i samverkan med
Gerlesborgs konstförening . Startavgift från år till år .
Friare regler med mixade ekipage . Klassindelning
efter båtlängd . Start och mål vid Badholmarna .
Langseileng v 31 Eskaderseileng med lägerliv-sedan 1972 .
Av tradition första augustiveckan .Kontakt Cåre Tånge .
Hôlmgang 26/12 Annandag jul bjuder föreningen på ärtsoppa på "en pen
hôlme" . Uggen gajjo = sjedden vörrna äts soppan i
Sippans Bu . LL 667 ASTA avgår från Smögen 10.00
och från Fisketången 10.30 - åter c:a 15.00.
BÅTTRÄFFAR Med och eller utan medverkan av Tôllar Ô Seiel
Föreningen Allmogebåtar Bassholmens dag 13/7 visning av samlingar .
Norske Forbundet
KYSTEN Landsstevne i ,Norge .
Nordisk Seglats 25-27 juni : Träff för segelfartyg
mål GRAVARNE LL 325 MARION målfartyg och LL 667 ASTA lotsbåt .
Tändkulans dagar 17+18 augusti i Lysekil . Föreningen Laurin anordnar .
LL 667 ASTA deltar och går turer fr Norra Hamnen .

ARBETEN Lördag förmiddagar träffas alla vi som har tid och lust :
Fisketången + I Sippans Bu för jobb med LL 667 ASTA och buene
Gravarne + Vid Hamnkontoret för jobb med LL 325 MARION
Ta med arbetskläder - kaffe finns !
För övrigt finns alltid arbete för intresserade .
Sippans Bu Kontaktperson Per Karlsson 0523-70118
0523-30991 070-525 62 28
Sveciabue
LL 667 ASTA Kontaktperson Cåre Tånge 0523-32253
070-667 00 71
LL 325 MARION Kontaktpersoner :
010-237 11 98 för arbeten och daglig tillsyn Stefan Samuelsson
0523-30645 0703-425254
bokningar Roland Öster 0523-31752 070-538 75 03
Folk behövs till arbeten vid sydeng och till besättningar ombord föreningens
båtar . Vi är alla en förutsättning för fortsatt bevarande och användning
av Bohuskustens kulturskatter . Bli mä ô HA`T PENT !
+Vid Sippans Bu finns föreningsbåtar att fritt användas av TÔS-medlemmar .


Skapad:03-02-24 © Webgraph Uppdatering