svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Portalen för Sveriges kust
Tågarps hed i Burlöv - en myllrande våtmark
Burlövs kommun, till ytan Sveriges näst minsta, ligger nordost om Malmö. Kuststräckan är endast 600 m lång och består av fågelrika strandängar. Burlöv gränsar till Öresund vid Lommabuktens sydligaste del och strandområdet kallas för Tågarps hed.

Troligen har hedområdet hävdats som betesmark ända sedan bronsåldern. År 1996 avsattes strandängarna som naturvårdsområde för den biologiska mångfaldens bevarande. Här häckar den sällsynta sydliga kärrsnäppan, änder av olika arter, tofsvipa, strandskata, rödbena samt skärfläckan, som valts till Burlövs kommunfägel. Dessutom rastar åtskilliga vadare, svanar, skarvar, gäss och måsar här på sina flygturer mellan söder och norr eller hav och inland.

Fjärilsfaunan inventeras med jämna mellanrum. Här finns över 100 dagfjärilar, nattflyn, spinnare, svärmare och mätare t ex den ståtliga makaonfjärilen, björn- och tigerspinnare. Sveriges första påvisade exemplar av kortvingen Quedius balticus hittades inom detta område.

Tågarps hed rymmer också en hotad och sällsynt saltängsvegetation, som är beroende av bete och de årliga översvämningarna av havsvatten.

För den naturintresserade är Tågarps hed en liten godbit. Vill man sedan bada efter fågelskådandet är det bara att bege sig några kilometer norrut till Lommas sandstränder.

Välkommen! Burlövs kommun
Kultur och fritid
www.burlov.se


Skapad:02-08-26 © Webgraph Uppdatering