svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
GRYTS SKÄRVÅRDSFÖRENING Till Länsstyrelsen i Östergötlands län 5/7 2004
Gryts Skärvårdsförening har cirka 550 medlemmar, både skärgårdsbor och fritidsboende i Gryts socken, Östergötland.
Föreningens syfte framgår av ingressen.
Vid föreningsstämma lördagen den 3 juli har följande uttalande enhälligt antagits.

Enligt en ny författning om vattenskotrar ( SOU 2004:607) kommer sådana att vara generellt tillåtna endast i allmänna farleder. I övrigt krävs tillstånd från länsstyrelsen som skall samråda med respektive kommun.

Länsstyrelsen och Valdemarsviks kommun har i många sammanhang visat att man önskar värna vår skärgårdsmiljös ursprunglighet och vårda dess natur- och kulturmiljö. Vi anser för vår del att nöjeskörning med vattenskotrar i höga farter är en för både natur, djurliv och människor störande verksamhet som är oförenlig med såväl myndigheternas som vår förenings uppfattning om hur vår skärgård bör utvecklas.

Vi föreslår att länsstyrelsen med Valdemarsviks kommuns stöd förbjuder körning med vattenskoter utanför de allmänna farlederna inom Valdemarsviks kommuns gränser.

GRYTS SKÄRVÅRDSFÖRENING
Styrelsens enligt uppdrag från årsstämman 2004.
Per Gräslund, ordf.

I ovanstående skrivelse instämmer vi:
Gryts Hembygdsförening Gryt Sockenförening
Anders Gustafsson, ordf. Jens Magnusson, ordf.
Kopior till: Valdemarsviks Kommun.
Kustbevakningen Fyrudden
EU


kustguide
Skapad:04-08-10 ©Webgraph Uppdatering