svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
Artikel om Sjöfararkusten med referat från dess årsmöte
Medlemmar från länets sjöfartsmuseer samlades i Oskarshamn i lördags. Museerna har gått samman i samverkansprojektet Sjöfararkusten Småland-Öland med syftet att utveckla länets långa kust. Tidigare var sjöfarten en stor näring och arbetsgivare. Det behövdes många människor till de omkring hundra varv som funnits i Kalmar län. Runt dessa engagerades skogsbruket, som bidrog med timmer till fartygsbyggena, samt smeder och segelsömmare. Sjöfartshistorien finns samlad i ett tiotal museer i Kalmar län.

När Regionförbundet bildades konstaterades att sjöfartshistorien höll på att försvinna. På initiativ av Oskarshamns kommun togs en plan fram för att samla och utveckla de ideella sjöfartsmuseerna i länet genom organisationen Sjöfararkusten.

Ursprungsplanen sade att man gemensamt skulle arbeta med marknadsföringen av kusten. Dessutom skulle man med olika utbildningar föra över gamla hantverkskunskaper till yngre generationer. Alla museer har försetts med datorer så att man kan skapa register över samlingarna för att kunna samordna och utveckla utställningarna framöver.

Sjöfararkusten genomförde 2002 ett nationellt seminarium i Västervik. Därifrån startas nu ett arbete med att dokumentera skärgårdsbefolkningens båtar, så kallade allmogebåtar. Projektet kommer att bli en del av Leader+ Kustlandet som finansieras av EU. Vidare planerar föreningen tillsammans med Kalmar Läns Museum en framtida utställning om sjöfarten i länet 1850–1950.

Vid lördagens möte besöktes Oskarshamns Sjöfartsmuseum, där Kurt Löfgren visade utställningen. På det efterföljande årsmötet summerade de deltagande museerna säsongen. Bland annat har Bergkvara Sjöfartsmuseum genomfört en modellbåtsutställning och haft besök av postjakten Hjorten från Karlskrona. Kalmar Sjöfartsmuseum har övertagit en stor fotosamling från tidningsfotografen Axon som man nu sorterar för att kunna visa framöver. Café Förlig Vind har fått turister att stanna upp i Pataholm. Hamnmagasinet i Figeholm får via gästhamnen besök av många tyska turister. Hasselörodden är ett populärt evenemang som varje år genomförs i skärgården utanför Västervik. Segelfartyget Linnéa från Gamleby har också gjort god reklam för framför allt Västerviks kommun.

Medlemsföreningarna vittnade om att skärgården lever och hålls levande med hjälp av stora ideella arbetsinsatser längs Smålandskusten och runt Öland.

Tomas Jonsson


Bildtexter:
Lördagens möte inleddes med en rundvandring på Oskarshamns Sjöfartsmuseum. Kurt Löfgren berättade om samlingarna. Foto Tomas Jonsson.

Sjöfararkustens sekreterare Gunnar Svensson tv och ordförande Anders Berg lyssnar till kassören Lars Bittners redogörelse och medlemmarnas synpunkter. Foto Tomas Jonsson.


kustguide
Skapad: 03-01-28 ©Webgraph Uppdatering