svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Verksamhet LL 325 MARION 2008

Verksamhet LL 325 MARION år2007                                                                                         -20  000:-?

 

 

MARION har under 2007 legat vid bryggan i avvaktan på vad som ska ske;

a) Antingen bildas en förening i Gravarne som övertar fartyget

    För ett rimligt pris att betalas ”då ekonomin medger”

b) Eller köps fartyget av privat person eller företag (annons är ute på nätet)

c) Om inget annat händer överlåtes till ”Maritiman” i Göteborg att disponera

    LL 325 MARION som museifartyg.

 

Föreningen ser ingen möjlighet att utan sponsorer (eller arbetsgrupp med ansvar) fortsatt inneha fartyget då medel därtill saknas ( av skilda skäl ).

 

Under året har ynglingar i TïS på ett fantastiskt sätt sett till MARION med hjälp av Elving Pihl, som tidigare under yrkesfiske var skeppare ombord .

All heder till Johan Sandberg, Simon Brorsson och Tomas Svensson,

  vilka också haft hjälp av Marcus Johansson och Andreas Hansson.

 

14/6   En tur med LIONs genomfördes                                                                                         + 5  000:-

22/6   Kojuthyrning en natt 7 kojplatser                                                                                     + 1  400:-

 

Utgifterna har begränsats och året ger troligen ett överskott                   + 5  000:-

före försäkringen på c:a   -25  000:-...

 Skapad:08-04-20 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


17-05-18
It's wonrudfel to have you on our side, haha!